English Español

Museu Balear de Ciències Naturals / Jardí Botànic de Sóller

Jardí Botàtic

Museu Balear de Ciències Naturals El Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller és una entitat dedicada a l'estudi, la conservació i a la divulgació de la natura dins l'àmbit de les Illes Balears. Fou inaugurat al 1992 i es troba ubicat a un casal de principis de segle: el Camp d'en Prohom. En els terrenys que envolten la casa, s'hi troba el Jardí Botànic de Sóller.
Tant en el El Museu Balear de Ciències Naturals com en el Jardí Botànic, els darrers anys s'han duit a terme treballs d'investigació en els camps de biodiversitat,conservació, reproducció vegetal, florística i corologia de plantes balears, faunística i taxonomia d'invertebrats, cartografia geològica i documentació mediambiental. També es duen a terme diversos programes educatius de gran èxit popular. Jardí Botànic de Sóller

Actualment, disposa de les següents instal·lacions:

Museu de Ciències Naturals

'HISTÒRIA DE LES CIÈNCIES NATURALS A LES BALEARS'. Exposició permanent.
'ETNOBOTÀNICA A LES BALEARS'.
Més informació
www.museucienciesnaturals.org
www.fungibalear.net

Jardí Botànic

ÀREA DE FLORA BALEAR. Col·lecció viva de 350 espècies de les Balears i les Pitiüses, sobretot endemismes i espècies rares.
ÀREA DE FLORA CANÀRIA. Col·lecció d'unes 200 espècies de Canàries, sobretot endemismes, amb representació de totes les zones de vegetació d'aquelles illes. Plantes canàries d'origen mediterrani.
ÀREA HORTOFRUCTÌCOLA.

Visita la web: www.jardibotanicdesoller.org

Horaris:

OBERT:
de dilluns a dissabte
de 10:00 a 18:00

TANCAT:
diumenges i festius


Museu Balear de Ciències Naturals / Jardí Botànic de Sóller
Ctra. Palma-Port de Sóller, Km. 30
Apartat 55, 07100 Sóller, Illes Balears, Espanya
tel: 971 634064 - fax: 971638249
e-mail: musbcn@teleline.es

Jardí Botànic de Sóller
Ctra. Palma-Port de Sóller Km 30,5
apartat 44; 07100 Sóller; Illes Balears
Tel. 971634014 - Fax. 971634781
e-mail: jbs@jardibotanicdesoller.org

www.sollernet.com Sa web de Sóller