HOTEL EL GUIA

"Ca's Pentinadó, 1880"


Hotel El Guia

Català | English | Español

Hotel El Guia, Carrer Castanyer, 2. 07100 Sóller (Mallorca), Spain
Tels: (+34) 971 630227 - (+34) 971 632634

Obert/Open/Abierto: 21/03/2015 - 15/11/2015